Print this Page

KONTAKT

 

 
Saobraćajni fakultet Doboj

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

 

Adresa: Vojvode Mišića 52

74000 Doboj, Republika Srpska,

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 66 795 448

+387 66 795 393

Faks: +387 53 200 103
Web: http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/
E-mail: novihorizonti@sf.ues.rs.ba

 

Permanent link to this article: https://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/bs/kontakt