Print this Page

VAŽNI DATUMI

ROK ZA SLANJE APSTRAKTA • 30.06.2023
ROK ZA SLANJE KOMPLETNIH RADOVA • 01.09.2023
OBAVJEŠTENJE O POTREBNOJ RECENZIJI RADOVA • 15.09.2023
ROK ZA SLANJE KONAČNIH RADOVA ISPRAVLJENIH PREMA KOMENTARIMA RECENZENATA • 15.10.2023

Permanent link to this article: http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/bs/vazni-datumi