Print this Page

PRIJAVA RADOVA

  • Programski odbor konferencije „NOVI HORIZONTI 2023“ sa zadovoljstvom Vas poziva da izvršite prijavu rada (najviše 10 stranica).
  • Sve informacije o postupku prijave radova biće objavljene na sajtu konferencije i u drugom pozivu.
  • Svi prijavljeni radovi podliježu dvostrukoj recenziji.
  • Svaki rad recenziraju dva recenzenta, od kojih je najmanje jedan iz inostranstva.
  • Jedna osoba može prijaviti najviše dva rada.
  • Izabrani najbolji radovi na konferenciji biće objavljeni u časopisu „PUT I SAOBRAĆAJ“, koji je prisutan i vidljiv sa DOI brojem u sljedećim bazama (DOAJ, KoBSON, IndexCopernicus, Google Scholar, CrossRef, doiSerbia).

PRIJAVI RADicono-modificar-registro-png-7

Permanent link to this article: http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/bs/predaja-radova