Print this Page

PISMO DOBRODOŠLICE

Pozivamo Vas da uzmete učešće na IX Međunarodnoj konferenciji prve kategorije „NOVI HORIZONTI saobraćaja i komunikacija 2023“. Konferencija će se održati u gradu Doboju u Republici Srpskoj (Bosna i Hercegovina), 24-25. novembra 2023. godine na Saobraćajnom fakultetu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ove godine konferencija navršava punih 18 godina postojanja. Kroz prethodni period konstantno smo rasli i razvijali se kako bismo dostigli sadašnji nivo, koji nam garantuje prepoznatljivost u regionu. U skladu sa tim konferencija je odlična prilika da istraživači, naučni radnici i stručnjaci iz oblasti saobraćaja, transporta i komunikacija, predstave široj javnosti aktuelne politike održivosti saobraćaja, urbane mobilnosti i strategije razvoja saobraćaja, primjere dobre prakse u svijetu i u okruženju, rješenja konkretnih problema u oblasti transporta, rezultate naučno-istraživačkog rada, nove modele, tehnologije i dostignuća iz tematskih oblasti koje konferencija pokriva.

Permanent link to this article: http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/bs/poziv-na-ucesce