Print this Page

POČETNA

 

NH Header Logo sr 2023

Ovako je to izgledalo na prethodnoj VIII konferenciji:

 

 

Ovako je to izgledalo na prethodnoj VII konferenciji:

PLENARNA IZLAGANJA 2021

 

  1. Dr Mithun Mohan, docent, Nacionalni Institut za Tehnologiju Karnataka, Surathkal, Indija, (https://sites.google.com/view/mithunmohan)

“ANALIZA KAPACITETA NESIGNALISANIH RASKRSNICA  U DRŽAVAMA U RAZVOJU”

 

  1. Dr Branislav Bošković, redovni profesor, Saobraćajni Fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

“DVADESET GODINA OD USPOSTAVLJANJA SISTEMA NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE U EVROPI – TRENDOVI I ZAKONITOSTI U VISINI NAKNADA”

 

  1. Dr Mirjana Bugarinović, vanredni profesor, Saobraćajni Fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

“JEDAN POGLED NA STRUKTURU NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE”

 

 

Permanent link to this article: http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/bs/